KNIHOVNÍ ŘÁD

Platný knihovní řád

AKTUÁLNĚ - Od 1. května 2017 je v platnosti aktualizovaný Knihovní řád KVK v Liberci.

Významné změny a doplňky:

 • Čl. 10, odst. 4 - Tituly monografií a periodického tisku, které jsou k dispozici v digitální podobě v Digitální knihovně Krajské vědecké knihovny v Liberci (kramerius.kvkli.cz), se v tištěné podobě budou nově půjčovat pouze výjimečně.

 • Čl. 11, odst. 1 - změna v počtu výpůjček společenských her - nově je možné vypůjčit pouze jednu společenskou hru

 • Příloha 6 - Pravidla pro využívání výpočetní techniky a internetu  - zpřesnění pravidel pro využití Wi-Fi v prostorách knihovny

 

Knihovní řád platný od 1.5.2017

Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

 

Přílohy:

 1.  Směrnice k likvidaci škod na knihovních fondech, podmínky ochrany knihovního fondu
 2.  Směrnice k likvidaci škod na majetku uživatele
 3.  Ceník služeb KVK v Liberci
 4.  Provozní doba KVK v Liberci a poboček
 5.  Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů KVK v Liberci
 6.  Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internet
 7.  Směrnice o meziknihovní výpůjční službě
 8.  Postup při realizaci vzdálené registrace
 9.  Pravidla používání biblioboxu
 10.  Provozní řád studijních boxů
 11.  Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj